jueves, 4 de agosto de 2011

Once again/gång

Once again, Javi felt I should say qe thought of her, as he loved her, which embraces us wanted to feel, taste your lips sometimes painted red.
And once again he did not know how to tell Javi chelates loved ...

Återigen kände Javi skulle jag säga qe tänkt på henne, som han älskade henne, som omfattar oss ville känna, smaka dina läppar ibland målas rött.
Och än en gång att han inte visste hur man berättar Javi kelater älskade ...

No hay comentarios:

Publicar un comentario