jueves, 4 de agosto de 2011

Once again/gång

Once again, Javi felt I should say qe thought of her, as he loved her, which embraces us wanted to feel, taste your lips sometimes painted red.
And once again he did not know how to tell Javi chelates loved ...

Återigen kände Javi skulle jag säga qe tänkt på henne, som han älskade henne, som omfattar oss ville känna, smaka dina läppar ibland målas rött.
Och än en gång att han inte visste hur man berättar Javi kelater älskade ...

miércoles, 3 de agosto de 2011

A good day/En bra dag

 
A good day Javi fell in love with a girl.
-How beautiful is love, thought the
but could not say anything to the girl he loved, he decided it would be better known and Meor declare any day.
javi spent the days and fell in love more and more of this girl, talking, sharing opinions, etc. ..., the most curious is that although they were of dferentes parts of the world had many things in common.
Javi now waiting girl that connects to continue talking to her.
Some day soon he declared
En bra dag Javi blev kär i en flicka.
-Hur vacker är kärlek, tänkte
men kunde inte säga något till flickan han älskade, beslutade han att det skulle vara bättre känd och Meor uppge vilken dag som helst.
Javi tillbringade dagarna och blev förälskad mer och mer av den här tjejen, prata, dela åsikter, osv ..., är det mest märkligt att trots att de var av dferentes delar av världen hade många saker gemensamt.
Javi väntar nu flicka som ansluter att fortsätta prata med henne.
En dag snart förklarade han.

Lives Life

photographer: me

impulses.

photographer: me